de horeca vs de staat

De horeca vs de staat en het virus

Hier is nog geen feestje:
De horeca vs de staat en het virus

Er waart een virus rond in Nederland. Het virus zorgt voor wat problemen in de maatschappij. Mensen worden er ziek van en daarom moet er wat aan gedaan worden. De Nederlandse regering heeft maatregelen genomen om het virus te beteugelen. Een van die maatregelen is het sluiten van de horeca.

Dit is de tweede keer dat de horeca dicht gaat binnen een jaar en dat heeft economisch flinke gevolgen voor de eigenaren van cafés, restaurants en lunchrooms. Horecaeigenaren hebben het idee dat zij de grootste klappen van de pandemie opvangen.

Één horecaeigenaar bleef moedig weerstand bieden

Bodega De Posthoorn in Den Haag spande een kort geding aan tegen de regering. Eigenaar Michael Meeuwisse kreeg nog zo’n zestig collega-uitbaters achter zijn standpunt: de horeca moet zo snel mogelijk weer open omdat het beleid van de regering niet strookt met het advies van het Outbreak Management Team. Dat is onzorgvuldig en de horeca lijdt daardoor enorme schade. Ook blijkt uit onderzoek van het RIVM dat de meeste besmettingen niet in de horeca plaatsvinden.

Landsadvocaat Reimer Veldhuis betoogde dat het aantal sociale contacten en reisbewegingen moet worden beperkt. Omdat het aantal besmettingen toenam, waren de maatregelen van 13 oktober niet buitenproportioneel. “De horeca heeft ook de mogelijkheid om steunmaatregelen aan te vragen, die ze door de crisis moet helpen,” zei Veldhuis. Hij gaf wel toe, dat het zware ingrepen zijn, maar dat de situatie zo uitzonderlijk is, dat ze gerechtvaardigd zijn.

"Het is nu niet mijn plaats om in te grijpen", zegt de rechter

De rechter was het daarmee eens. Om de eis van de Bodega te kunnen beoordelen, gaat de rechter uit van de acute crisissituatie die is ontstaan in Nederland. Dat brengt met zich mee dat de regering een grote mate van vrijheid heeft bij het maken van beleid om de situatie te bedwingen. De rechter heeft gemeend dat hij zich in deze terughoudend moet opstellen bij het beoordelen van het handelen van de Staat.

Alleen als duidelijk is dat de Staat onjuiste keuzes maakt en niet in redelijkheid voor het gevoerde beleid heeft kunnen kiezen, dan mag de rechter een volle eigen afweging maken. De rechter heeft niet de taak om naar eigen inzicht verschillende belangen tegen elkaar af te wegen tijdens een crisissituatie. Het is niet de plaats van de rechter om in te grijpen.

Het is ook niet te voorspellen welke schade de horeca lijdt onder deze omstandigheden, wie er failliet gaat en wie zijn hoofd boven water houdt. Pas achteraf kan er beoordeeld worden of de Staat de juiste keuzes heeft gemaakt. Omdat sociale contacten en vervoersbewegingen beperkt moeten worden om het virus te bedwingen, acht de overheid het passend en noodzakelijk om de horeca te sluiten. Juist omdat in de horecafeestjes worden gevierd, die de anderhalvemetersamenleving in gevaar brengen.

Daarmee wijst de rechter de vordering van Bodega De Posthoorn af. Hier geen feestjes.
Deel dit bericht:

Gratis feestje?

Gratis feestje? Onder bewind Een stelletje wil een feestje vieren. Zij vinden een mooie locatie en maken afspraken met de uitbater van de horecagelegenheid. Er

Lees verder »
Scroll naar boven